Training Sociale veiligheid

Training Sociale veiligheid

Hoe ga je met elkaar om?

Onze trainingen Sociale veiligheid zijn gericht op het voorkomen, ombuigen en opvangen van ongewenst gedrag tussen medewerkers onderling.

Wij versterken en verdiepen de (gedrags)vaardigheden voor het signaleren en benoemen van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie door medewerkers onderling. De training traint het (h)erkennen van de signalen, het open staan voor meldingen en het benoemen en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag.

De training versterkt leiderschap, openheid en andere vaardigheden in het kader van het realiseren van een sociaal veilige en respectvolle werkomgeving voor alle partijen. We bieden praktische, direct toepasbare gesprekstechnieken voor als een medewerker een melding maakt van ongewenst gedrag door een andere medewerker.

Resultaat van onze training

Leidinggevenden krijgen inzicht in het signaleren van ongewenst gedrag en weten hoe dit bespreekbaar te maken, zowel met de betrokken medewerkers als vertrouwenspersonen. Zij weten hun medewerkers te ondersteunen, op te vangen en waar nodig door te verwijzen.

Medewerkers leren dát je je grenzen mag stellen en hoe grensoverschrijdend gedrag te (h)erkennen. Zij trainen de vaardigheden om ongewenst gedrag effectief bespreekbaar te maken, mét behoud van de werkrelatie.

Incompany

De training Sociale veiligheid wordt alleen incompany gegeven, niet online. 

Hoe ga je met elkaar om?

Onze trainingen Sociale veiligheid zijn gericht op het voorkomen, ombuigen en het omgaan met ongewenst gedrag tussen collega’s.

Samenvatting training

Wij versterken en verdiepen de (gedrags)vaardigheden voor het signaleren en benoemen van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie door interne medewerkers. De training traint het (h)erkennen van de signalen, het open staan voor meldingen en het benoemen en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag.

De training versterkt leiderschap, openheid en andere vaardigheden in het kader van het realiseren van een veilige en respectvolle werkomgeving voor alle partijen. We bieden praktische, direct toepasbare gesprekstechnieken voor als een medewerker een melding maakt van ongewenst gedrag door een andere medewerker.

Resultaat van onze training

Leidinggevenden krijgen inzicht in het signaleren van ongewenst gedrag en weten hoe dit bespreekbaar te maken, zowel met de betrokken medewerkers als vertrouwenspersonen. Zij weten hun medewerkers te ondersteunen, op te vangen en waar nodig door te verwijzen.

Medewerkers leren dát je je grenzen mag stellen en hoe grensoverschrijdend gedrag te (h)erkennen. Zij trainen de vaardigheden om ongewenst gedrag effectief bespreekbaar te maken, mét behoud van de werkrelatie.

Incompany

De training Sociale veiligheid wordt alleen incompany gegeven, niet online.

Training Sociale veiligheid voor leidinggevenden

Training Sociale veiligheid voor leidinggevenden

Deze training van 2 dagdelen vergroot het bewustzijn en de vaardigheden van leidinggevenden bij het realiseren van een sociaal veilige en respectvolle werkomgeving voor medewerkers. Leidinggevenden weten hoe oog te hebben, en open te staan, voor signalen en meldingen van pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Zij weten dit gedrag te voorkomen en te beperken.

Doelen

Tijdens de training werken wij aan de volgende doelen op het gebied van sociale veiligheid:

 • Deelnemers kennen de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden op het gebied van ongewenst gedrag.
 • Deelnemers kennen de wettelijke verplichtingen en kunnen uitvoering geven aan het beleid.
 • Deelnemers herkennen (de signalen van) ongewenst gedrag.
 • Deelnemers kunnen reflecteren op het eigen (ongewenste) gedrag.
 • Deelnemers begrijpen in welke omstandigheden ongewenst gedrag kan ontstaan.
 • Deelnemers weten wat wanneer te doen (interventie, een opvanggesprek, wederhoor, bemiddeling, aanspreken op vermeend gedrag of een groepsgesprek).
 • Deelnemers kunnen werken met de escalatieladder.
 • Deelnemers kunnen dilemma’s bespreken met collega’s of de vertrouwenspersoon.
 • Deelnemers kunnen de keuzemogelijkheden in kaart brengen, analyseren en vervolgens toepassen.
 • Deelnemers kunnen effectief samenwerken met de vertrouwenspersoon.
 • Deelnemers kunnen een proactieve rol spelen in preventie van ongewenst gedrag.
 • Deelnemers weten hoe hun medewerkers medeverantwoordelijk te maken voor een veilige werkplek en respect voor iedereen.

 

Resultaat

In deze training van 2 dagdelen krijgen deelnemers inzicht in sociale veiligheid en de signalen van ongewenst gedrag. Ze weten dit zowel te benoemen als bespreekbaar te maken, met zowel de betrokken medewerkers als vertrouwenspersonen. Deelnemers weten hoe zij een opvanggesprek voeren wanneer zij een melding krijgen.

Daarnaast weten ze hoe ze een medewerker kunnen ondersteunen en zo nodig doorververwijzen naar de juiste persoon (loket).

Inhoud training

Erkennen en herkennen van signalen

 • Erkennen: het komt bij ons voor!
 • Herkennen en benoemen van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.
 • Herkennen van verschillende vormen van ongewenst gedrag.
 • Macht en onmacht als pressiemiddel.
 • Diagnose van de situatie met behulp van de Escalatieladder van Glasl.

Inzicht krijgen in je eigen reactie en jouw invloed op de situatie

 • Je eigen, natuurlijke reactie op ongewenst gedrag en de consequenties daarvan.
 • Bejegening: bewust zijn van hoe je de ander, die een melding maakt van ongewenst gedrag, benadert en behandelt en welke invloed dit heeft op de ander en de situatie.

Inzicht geven waarom medewerkers niet melden

 • Bagatelliseren.
 • Schuld en schaamte.
 • Geen gedoe willen.
 • Hoe doorbreek je dit? Wat zijn jouw mogelijkheden om het melden makkelijker te maken?

Preventie

 • Hoe maak ik ongewenst gedrag bespreekbaar?
 • Inzicht in de driehoek: lastveroorzaker, lasthebber en toeschouwer. Welke rol kunnen zij spelen in het doorbreken van de zwijgcultuur of het bagatelliseren van wat er gebeurt.
 • Hoe maak ik mijn medewerkers medeverantwoordelijk voor een veilige werkplek?

Opvanggesprek van de melder

 • Gesprekstechnieken die het vertrouwen in jou vergroten en de weerstand om te vertellen over een voorval verlagen.
 • Dilemma’s.
 • Do’s & don’ts.
 • Praktisch oefenen en ervaren wat voor jou werkt.

Training Sociale veiligheid voor medewerkers

Training Sociale veiligheid voor medewerkers

Deze training van 1 dagdeel geeft medewerkers inzicht in sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag, van anderen of van jezelf, en hoe dit bespreekbaar te maken of te melden, mét behoud van de werkrelatie.

Doelen

Tijdens de training werken wij aan de volgende doelen:

 • Medewerkers weten wat pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie inhoudt.
 • Medewerkers herkennen ongewenst gedrag op hun eigen werkplek.
 • Medewerkers zijn zich bewust van de flinterdunne subjectieve scheidslijn tussen gewenst en ongewenst.
 • Medewerkers zijn zich bewust van de impact van ongewenst gedrag.
 • Medewerkers zijn zich bewust van eigen oordelen en vooroordelen.
 • Medewerkers maken onderscheid tussen de eigen bedoeling en hoe een collega het ervaart.
 • Medewerkers kunnen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
 • Medewerkers kunnen hun verantwoordelijkheid nemen als collega voor een sociaal veilige werkplek voor iedereen.
 • Medewerkers zijn zich bewust van het belang van het elkaar aanspreken.
 • Medewerkers hebben vaardigheden voor het effectief aanspreken van hun collega’s.

Resultaat

Medewerkers krijgen via de zeer praktijkgerichte training (80% DOEN!) het inzicht én de vaardigheden om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, bij zichzelf maar ook bij een ander. Medewerkers leren dát je jouw grenzen mag stellen en trainen de vaardigheden om ongewenst gedrag effectief bespreekbaar te maken, met behoud van de werkrelatie.

Theorie en simulaties met een acteur geven de medewerkers de ruimte om hun eigen, ideale toepassing van het geleerde te ontdekken.

Inhoud training

Uit de praktijk gegrepen scenes van ongewenste omgangsvormen en sociale onveiligheid worden door de trainer en een acteur met humor maar tegelijk indringend neergezet. Ze zijn de opstap tot levendige interactie over onder andere:

 • Wat gebeurt er in de gespeelde situatie?
 • Wat is herkenbaar op de eigen werkplek?
 • Wat is nog onschuldig en waar ligt de grens?
 • Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
 • Wat is de beleving van lasthebber, lastveroorzaker en omstanders?
 • Kan er dan niets meer?

De deelnemers worden in contact gebracht met het voelen van de eigen grens: “Dit gaat mij te ver.” Vervolgens is er de mogelijkheid om als collega op het ongewenste gedrag te reageren en alternatieven in het aanspreken uit te proberen. Zowel het belang van, als de voorwaarden waaronder, we elkaar op gedrag kunnen aanspreken worden helder en invoelbaar gemaakt.

Scenes, discussie, actie, interviews, regiemodel en informatie van de trainer staan garant voor een dynamisch bijeenkomst en beklijvende inzichten. Het leidt tot de conclusie dat iedere medewerker belang heeft bij een veilige werkplek en dat ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft om daar actief aan bij te dragen.

Onze acteurs zetten het grensoverschrijdende gedrag neer in praktijksimulaties. Een confronterende en effectieve manier voor de deelnemers om te ontdekken hoe de theorie hen persoonlijk het beste past.

Wat maakt onze trainingen zo succesvol?

Wat maakt onze trainingen zo succesvol?

Maatwerk

Samen met u bepalen wij de specifieke behoeftes van uw zorgorganisatie én individuele verzorgers en verplegers. Er zijn geen standaard trainingen!

Persoonlijke doelen en simulatie

Een individuele intake zorgt er voor dat de praktijksimulaties met acteur zijn afgestemd op de persoonlijke dilemma’s en uitdagingen van de deelnemers.

Nazorg en follow-up

Wij borgen de toepassing en top-of-mind van de opgedane vaardigheden. Daarnaast mogen deelnemers nog vier maanden lang met de trainer contact opnemen over lastige agressie incidenten.

Vragen of interesse?

Wij onderzoeken graag met u wat AgressieWerk.nl voor de sociale veiligheid in uw organisatie kan betekenen. Bel ons op 06-4217 0546 of vraag een geheel vrijblijvend adviesgesprek aan.

Vragen of interesse?

Wij onderzoeken graag met u wat AgressieWerk.nl voor de sociale veiligheid in uw organisatie kan betekenen.

Bel ons op 06-4217 0546

of vraag een geheel vrijblijvend adviesgesprek aan.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over uw huidige situatie en het gewenste resultaat van een training. Wilt u met ons sparren over de mogelijkheden? Bel 06-4217 0546 of vraag een gratis adviesgesprek aan!

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over onze trainingen of bent u geïnteresseerd in een kosteloos en vrijblijvend gesprek? Bel 06-4217 0546 of stuur ons een bericht via het contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Pin It on Pinterest

Share This