Privacyverklaring

Net als veiligheid op de werkvloer nemen wij internet privacy en veiligheid erg serieus. U kunt er vanuit gaan dat AgressieWerk.nl en al haar medewerkers zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens of die van uw medewerkers.

Hieronder kunt u meer lezen over onze privacy policy.

Onderneming

AgressieWerk.nl
Dashorstweg 7
8035PK Zwolle
KvK 34373505
T: 06-4217 0546
E: info@agressiewerk.nl

Cookies

Op onze website gebruiken wij functionele en analytische cookies. De analytische cookies van Google Analytics 4 zijn geanonimiseerd en het delen van gegevens met Google is uitgezet.

Verwerking en opslag gegevens:

Uw naam en contactgegevens (bij ZZP inclusief uw bedrijfsnaam). Deze worden door u zelf verstrekt via het contactformulier, via e-mails of via de telefoon. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het informeren, verkennen, uitvoeren, afronden en evalueren van opdrachten.

Deze gegevens worden tot 5 jaar na de laatste opdracht bewaard i.v.m. opvolging, klachten, of wettelijke verplichtingen.

Als wij uw toestemming hebben kan het zijn dat wij na een opdracht wederom contact zoeken over nieuwe samenwerking. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Uw bankgegevens zoals door u zelf verstrekt als onderdeel van opdrachtbevestigingen / facturen voor de financiële / zakelijk kant van het aangaan en afronden van een opdracht. Deze vallen onder de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Door u aangeleverde persoonsgegevens van derden in de context van een opdracht. Denk hierbij vooral aan naam en e-mailadressen van uw deelnemers. Deze gegevens worden verwijderd na het afronden van de opdracht.

Verwerkingsovereenkomsten

Wij hebben verwerkersovereenkomsten met alle trainers, acteurs, overige zzp’ers en externe partijen die een rol spelen in het verwerken of opslaan van persoonsgegevens die vallen onder de GDPR. Hieronder vallen o.a.

  • Google
  • Microsoft Office 365 – emailverkeer
  • Whixx – hosting website

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Als u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact op met info@agressiewerk.nl

Klacht indienen

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, of dien een privacyklacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

"Wij willen bijdragen aan een veilige en respectvolle werkomgeving waarin zowel klanten als medewerkers zich gezien en gehoord voelen."

Lucia Looijestijn
Initiatiefneemster AgressieWerk.nl

Lucia Looijestijn

Initiatiefneemster AgressieWerk.nl

Bedrijfsgegevens
AgressieWerk.nl
Dashorstweg 7
8035PK Zwolle
KvK 34373505

T: 06-4217 0546
E: info@agressiewerk.nl

Algemene Leveringsvoorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenprocedure

Pin It on Pinterest

Share This